primaria cosimbesti
Anunţuri de achiziţii publice, mică publicitate, proiecte, programe, administraţie locală, formulare utile

Actualizat     26.02.2020

Urbanism

   Principale atribuţii:
   • urmărirea şi decontarea lucrărilor de reparaţii şi intervenţii;
   • întocmirea documentaţiei şi organizarea selecţiilor de oferte şi a licitaţiilor pentru achiziţii publice;
   • întocmirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau demolare;
   • sancţionarea persoanelor fizice sau juridice care nu respectă autorizaţiile de construire şi disciplina în construcţii;
   • întocmirea proceselor verbale la finalizarea obiectivelor autorizate;
   • urmărirea realizării sarcinilor prevăzute în proiectele de urbanism cu privire la protejarea mediului ambiant;
   • luarea măsurilor prevăzute de lege pentru demolarea construcţiilor executate fără autorizaţie.

   Legislaţie
   Legea 350 / 2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul
   Legea 50 / 1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
   Ordinul 839 / 2009 - pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executatii lucrarilor de constructii
   Legea 422 / 2001 - privind protejarea monumentelor istorice
   Hotararea de guvern 525 / 1996 - pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
   Hotararea Consiliului Local _ _ din _ _ _ _ - privind Regulamentul Local pentru informarea si consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism

Formulare tipizate:

• CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare