primaria cosimbesti
Anunţuri de achiziţii publice, mică publicitate, proiecte, programe, administraţie locală, formulare utile

Actualizat     26.02.2020

Taxe şi impozite

Formulare tipizate:

• ANEXA 01 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice. [deschide]
• ANEXA 02 Decizie de impunere privind impozitul pe cladiri persoane fizice. [deschide]
• ANEXA 03 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice. [deschide]
• ANEXA 04 Decizie de impunere privind impozitul pe teren persoane fizice. [deschide]
• ANEXA 05 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice/juridice. [deschide]
• ANEXA 06 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă persoane fizice/juridice. [deschide]
• ANEXA 07 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice. [deschide]
• ANEXA 08 Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane fizice. [deschide]
• ANEXA 09 Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice. [deschide]
• ANEXA 10 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice. [deschide]
• ANEXA 11 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice. [deschide]
• ANEXA 12 Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, in cazul persoanelor juridice, datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. [deschide]
• ANEXA 13 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate. [deschide]
• ANEXA 14 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate. [deschide]
• ANEXA 15 Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozitele, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane juridice. [deschide]
• ANEXA 16 Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice. [deschide]
• ANEXA 17 Decizie de impunere privind creantele datorate bugetului local, in urma inspectiei fiscale. [deschide]
• ANEXA 18 Decizie privind nemodificarea bazei de impunere. [deschide]
• ANEXA 20 Anunt Individual pentru comunicarea prin publicitate. [deschide]
• ANEXA 21 Anunt Colectiv pentru comunicarea prin publicitate. [deschide]
• ANEXA 22 Proces Verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate. [deschide]
• ANEXA 23 Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale. [deschide]
• Cerere pentru inregistrarea vehiculelor.[deschide]
• Certificat de radiere a vehiculelor. [deschide]


• ANEXA 01 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice.