primaria cosimbesti
Anunţuri de achiziţii publice, mică publicitate, proiecte, programe, administraţie locală, formulare utile

Actualizat     10.07.2020

Evenimente decembrie - 2017


Miercuri, 6 decembrie, zi de sărbătoare la Cosâmbești, așa cum a fost an de an din 1990 încoace: hramul bisericii “Sfântul Ierarh Nicolae”, un lăcaș cu o istorie zbuciumată, dar care a crescut în timp mai falnică și poate tocmai de aceea a devenit locul în care sătenii și-au regăsit deseori liniștea și pacea.

Se cuvine o întoarcere în timp. Conform pisaniei, biserica s-a zidit de obștea satului între anii 1859-1861, în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza și cu binecuvântarea Mitropolitului Primat al României Nifon al Ungrovlahiei. În volumul “Așezări și monumente ialomițene", profesorul Ștefan Grigorescu scrie că "La anul 1850 era hirotonisit ca preot la biserica din Cosâmbești un Ioan Sin Popa Radu. Este vorba așadar de o biserică mai veche acolo și de o familie locală cu tradiții preoțești.” Lucrările de pictură s-au finalizat la 3 iulie 1861 de Nicolae Zugravul, iar târnosirea bisericii s-a făcut de către protoierul Gheorghe Sachelarie. În urma cutremurului din 1940, când biserica a suferit avarii serioase, s-au executat reparaţii la tencuieli interioare şi exterioare şi s-a zugrăvit biserica la exterior. Între anii 1966-1967 pictura a fost restaurată de pictorul Toma Lăscoiu din Bucureşti, iar în 1988 a fost zugrăvită la exterior.

Cutremurul din 4 martie 1977 a afectat serios zidurile așezământului. Au urmat alte două, în 1986 și 1990, care și ele și-au spus cuvântul. “Această biserică - mărturisea părintele Ion Negoiță cu câțiva ani înainte de a trece la cele veșnice - a trecut prin mai multe cutremure, a suferit, dar nu a murit. După cutremurul din 1977 a trebuit să o ancorăm serios, să nu se dărâme. S-a trecut imediat la refacere, dar pe vremurile acelea s-a făcut lucru de mântuială, iar zidul dinspre nord s-a dărâmat de tot.”

În consecință, pentru a se evita prăbuşirea bisericii, imediat după 1990 s-a luat hotărârea executării unor lucrări de consolidare. După primele intervenții la fundația bisericii, s-a produs prăbuşirea pereţilor din partea de nord în întregime şi parţial a celui estic, producându-se avarii și la turlă, acoperiş, pictură, mobilier. A fost un moment de cumpănă, pentru că readucerea lăcașului la starea inițială și funcționalitatea sa impunea noi fonduri financiare. Inginerul Florin Gherman, patronul firmei constructoare, a luat decizia de a continua lucrările pe cheltuiala sa proprie. Între anii 1997-2002 s-au refăcut zidurile prăbușite, s-au executat centuri la cel sudic şi cel vestic, s-au refăcut şarpanta şi turla, învelitoarea din tablă zincată, s-a executat pardoseală peste cota iniţială de călcare. Prin bunăvoinţa domnului Ionuţ Popescu, la vremea respectivă ministru al finanțelor, s-au obţinut fonduri pentru ridicarea clopotniţei, iar între anii 2005-2006, cu ajutorul P.C. Arhimandrit Neonil, stareţul Sfintei Mănăstiri Frăsinei, s-a construit şi pictat pridvorul. Anul următor, duminică 21 octombrie 2007, Prea Sfinția Sa Damaschin a sâvârșit târnosirea bisericii. Așa cum spunea la vremea respectivă preotul Cristian Niță, a fost “târnosire deoarece biserica fiind reconstruită din temelii este o biserică nouă. S-a făcut slujbă exact ca la o biserică nouă.”

De-a lungul existenței sale Biserica “Sfântul Ierarh Nicolae” din Cosâmbești a avut parte de preoți cu mare aplecare spre cele sfinte. Nu se știe exact dacă în momentul construirii lăcașului preot în biserica nouă mai era Ioan Sin Popa Radu, cel hirotonisit la biserica veche în 1850. Documentele vremii dau însă ca sigur preot al bisericii pe Radu Bobârniche în anul 1861. După care, timp de 78 de ani, din 1861 până în 1939, păstor al parohiei Cosâmbești avea să fie preotul Marin Rădulescu, cel care în vremuri de restriște pe tărâmuri ialomițene avea să suplinească slujbe şi la bisericile din Brâncoveni, Lahovari, Gimbăşani sau Popeşti. Alți 31 de ani, până să fie transferat la Biserica Mânăstirii „Sfinții Voievozi” din Slobozia, paroh al bisericii din Cosâmbești a fost preotul Ion Negoiță. Au urmat Tache Alexandru (1970-1976), Constantin Petre (1976-1977), Iulian Petre (1977-1980), Ion Adam (1980-1989), Cristian Niță (1989-2008) și, după 2008 până în zilele noastre, părintele Daniel Sturzoiu.

Revenind la ziua de miercuri 6 decembrie 2017, să spunem că dis de dimineață credincioșii din Cosâmbești s-au înființat la biserică pentru a participa la cea mai importantă sărbătoare a acesteia. Părintele Sturzoiu Daniel a oficiat slujba sfintei sărbători și apoi le-a vorbit de smerenia pe care fiecare dintre ei trebuie să o arate Sfântului Ierarh Nicolae, patronul spiritual al lăcașului de închinăciune care prin strădania lor și a unor oameni de bine a dăinuit și va dăinui vremurilor.

După oficierea slujbei, peste o sută de credincioși au participat, în sala căminului cultural, la praznicul hramului sfintei biserici. Au fost de față oficialitățile locale, în frunte cu primarul Bogdan Popescu, consilieri locali, cadre didactice, Daniel Sturzoiu (preot slujitor în biserica “Sf. Ierarh Nicolae” Cosâmbești, George Iftode (preot paroh în biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Gimbășani) și George Mircea Silaghi (preot paroh în biserica “Înalțarea Domnului” din Popești.

Înainte de a-i invita pe cei prezenți să glăsuiască “Tatăl Nostru” și apoi să se ospăteze din bucatele de pe mesele întinse în căminul cultural, părintele Daniel Sturzoiu a ținut o scurtă predică, așa cum se cuvine la momente de acest gen: “Ceva nou pentru noi, bucatele de pe masă sunt pregătite de cei de la primărie. Avem în vedere că toți cei care lucrează în primărie nu sunt alții decât aceiași fii ai comunei Cosâmbești, cum suntem cu toții. Ca fii ai bisericii suntem oriunde, și acasă, și-n administrație, în timpul serviciului și-n afară. Și ca fii ai bisericii ne implicăm fiecare, în măsura posibilităților, ca să facem posibilă organizarea unui astfel de eveniment. Dar, înainte de a gusta din toate aceste bunătăți, vă invit să urmăriți un scut program pregătit special pentru acest eveniment de copiii dumneavoastră.”

Răgaz de douăzeci de minute, toți cei prezenți au asistat la un sensibil spectacol de muzică și poezie susținut de elevii Școlii Cosâmbești, îndrumați de doamna Maria Vâlcu, bibliotecara bibliotecii comunale, totul axat pe texte care-l aveau ca personaj principal pe Sfântul Nicolae, ierarhul cel darnic. La finalul spectacolului, micuții artiști au primit daruri oferite de Vasile Dușa și Viorel Dumitrescu (proprietarii celor mai mari și căutate magazine din Gimbășani și Cosâmbești), daruri înmânate de părintele Daniel Sturzoiu.

La finalul evenimentului, l-am rugat pe Bogdan Popescu, primarul Cosâmbeștilor, să ne spună și domnia sa câteva cuvinte: “Încercăm și pot spune că am reușit să păstrăm tradiția hramului, o tradiție reluată prin 1990, pentru că ea a existat cu mult timp înainte, după cum mărturisesc părinții și bunicii noștri. Am ținut cu tot dinadinsul ca la evenimentul din acest an să participe preoții din toate cele trei parohii ale comunei, pentru a da mai multă greutate sărbătorii. Iată de ce le mulțumesc preoților Iftode și Silaghi că au fost alături de părintele Sturzoiu, de noi toți ceilalți la sărbătoarea bisericii din Cosâmbești și-i asigur că vom merge cu aceeași bucurie și la hramul bisericilor din Gimbășani și Popești. Mulțumesc de asemenea consilierilor locali, care nu au dat niciodată înapoi atunci când a fost nevoie să susținem, într-un fel sau altul, bisericile din comuna noastră.”

Ziarul Ialomita - Nicolae TACHE