primaria cosimbesti
Anunţuri de achiziţii publice, mică publicitate, proiecte, programe, administraţie locală, formulare utile

Actualizat     10.07.2020

Evenimente mai - 2017


25 mai - Biserica din Gimbășani, la optzeci de ani de la punerea pietrei de temelie

Anul de grație 1937. Gimbașani. Comuna Gimbășani. Dăm cuvântul cronicarului vremii, părintele Ion Negoiță, care scria în Gazeta Ialomițenilor din 15 iulie 1937 despre biserica din Gimbășani: „Deoarece vechiul lăcaş construit sub îndrumarea preotului Mitu Ştefănescu la 1873 începea să se deterioreze, preotul Delcea Ioan şi sătenii hotărăsc să ridice un nou lăcaş de cult. La sfinţirea locului, în 1932, a participat şi P.S. Teoctist, pe atunci vicar, prefectul Nicolae Băleni, ministrul secretar de stat Aurelian Bentoiu, alţi membri ai Asociaţiei Generale a Ialomiţenilor. Ei au fost întâmpinaţi la marginea satului de o mulţime de călăreţi, o săteancă oferindu-le pâine şi sare. Au venit escortaţi aşa până la locul construcţiei. După sfinţirea locului, masa a fost întinsă peste drum de biserică, unde mai târziu va fi înălţată casa preotului Ioan Delcea.”
Piatra de temelie a noii biserici se va pune cinci ani mai târziu. Spicuim din articolul “Punerea pietrei fundamentale a bisericii din Gimbăşani-Ialomiţa. D-l Aurelian Bentoiu ctitor”, apărut tot sub semnătura preotului I. P. Negoiţă: “În ziua de 3 iulie a.c., cu o deosebită solemnitate s’a pus piatra fundamentală a bisericii ce se clădeşte în Com. Gimbăşani-Ialomiţa. Cu toată căldura stepei noastre bărăgănene, lumea se înmulţeşte din ce în ce din satele învecinate. Remarcăm printre asistenţe: D-l Min. A. Bentoiu, prefectul Popescu-Băleni, preot. Paraschivescu, Av. Andreescu, Dănilă, Pompilian, Roşca, inspect. Şc. I Dinescu, Zamfir Georgescu-Borza, înv. Teodorescu, Rădulescu, M. Vlad, Runcan, Goşman, L. Atanasiu, L. Cristescu, Muşat, Arh. Gh. Rădulescu-Cosâmbeşti etc., precum şi primarii comunelor învecinate”
Altfel, fie vorba-ntre noi, biserica comunității din această zonă a Luncii Ialomiței are o istorie mai veche, de pe vremea când așezarea se numea Pupezeni (prima atestare documentară datează din anul 1577, într-un hrisov al Domnitorului Alexandru al II-lea Mircea V.V.), nume pe care l-a purtat până la sfârşitul secolului XVII, când Simion Giambaşu, în realitate un negustor de vite care colecta animalele de la crescători, a bătut parul şi a stabilit locul unde se adunau vitele pe malul drept al râului Ialomiţa, peste râu în dreptul Pădurii Balancea din Bucu. La 17 noiembrie 1868 preotul Mitu Ştefănescu a fost hirotonisit preot în sat. A slujit cinci ani la biserica de pe malul râului Ialomița, iar din 1873/1874, pe un teren donat de boierul Ion Mihăileanu, a început construcţia unei noi biserici, aflată chiar pe locul unde se află ridicată biserica de azi. Era construită din paiantă învelită cu tablă, era în formă de cruce, avea o turlă, împrejur avea un strat protector de scândură, iar pe turlă se afla Sfânta Cruce, cruce care dăinuieşte şi azi. În interiorul bisericii se aflau altar, naos şi pronaos. Catapeteasma era cea de astăzi (în întregime), precum şi iconostarul, aflat în partea dreaptă a pronaosului bisericii.
Dar, să revenim la zilele noastre.
Anul de grație 2017, zi de 25 mai. Satul Gimbășani, aparținător comunei Cosâmbești. Zi a Eroilor, Zi a Înălțării Domnului, dar mai ales optzeci de ani de când s-a pus piatra de temelie a Bisericii „Înălțarea Domnului” din Gimbășani. Moment marcat cum se cuvine de comunitatea locală. Dis de dimineață, poate ca niciodată, biserica a fost asaltată de credincioșii satului. Și, nota bene, mulți și cuminți copii ai școlilor din Gimbășani și Cosâmbești, unul mai frumos decât altul. Timp de trei ore părintele George Iftode (prin strădania căruia și anul acesta au fost aduse de la Mănăstirea Radu Negru din Călărași spre închinăciune moaștele unor sfinți: Sf. Paraschiva, Sf. I. Nectarie, Sf. Mina, Sf. Stelian, Sf. Mucenic Fanurie) a slujit cele două sărbători îngemănate ale momentului: Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor. Și Gimbășanii și-a avut vitejii și eroii săi, începând cu Războiul de Independență din 1877, continuând cu Marele Război din 1917, apoi cu Războiul al Doilea Mondial. In fine, dupa oficierea slujbei credincioșii au participat la hramul Bisericii „Înalțarea Domnului”, organizat în incinta Căminul Cultural din localitate.
Despre toate aceste evenimente, l-am rugat pe domnul Bogdan Popescu, primarul comunei Cosămbești, să ne spună câteva cuvinte
- În primul rand, este îmbucurător că am reușit să păstrăm tradiția hramului bisericii din Gimbășani, suntem la a unsprezecea ediție…
- Chiar dacă ați impus-o cam greu…
- Da, a fost cam greu, și știți cum este, o tradiție se întrerupe ușor, mai greu este de continuat. Dar a fost dorința sătenilor să fie reluată această sărbătoare, care era la mare cinste pe vremea înaintașilor lor. Mă bucur că enoriașii au venit și de această dată în număr mare, noi suntem alături de ei, împreună cu consilierii locali. A fost un eveniment oarecum ieșit din comun, având o încărcătură emoțională aparte, deoarece se împlinesc optzeci de ani de la ctitorirea actualei biserici. La slujbă au participat atât enoriași din Gimbășani, cât și elevii școlilor din Cosâmbești și Gimbășani împreună cu cadrele didactice. Ca de obicei, finalul l-a constituit praznicul organizat în incinta căminului cultural. În consecință, a fost un eveniment încununat de succes.

Nicolae TACHE